Conveni de Col•laboració entre la fundació ITEC i l’Institut Quercus

Conveni de Col·laboració entre la fundació ITEC i l’Institut Quercus

L’ITeC és una fundació privada al servei de la societat que treballa en l’àmbit del sector de la construcció. És una institució de referència en el desenvolupament d’eines i bases de dades per la millora del procés constructiu.

El passat desembre es va formalitzar un conveni de col·laboració en la formació en l’ús del programari “TCQ2000” en el tractament de bases de dades, en el mòduls professionals de pressupostos i condicions tècniques, seguiment econòmic i gestió ambiental.

El conveni contempla l´ús de la llicència individual (i el certificat de formació) per els alumnes i professors del cicle formatiu de grau superior d’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, els de grau mig d’INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR fins la finalització del cicle formatiu.

L’ús d’aquest software facilitarà el treball en projecte als alumnes d’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, els quals realitzen una auditoria energètica a un edifici terciari.

L'Institut Quercus ofereix la matrícula continua per a la formació de mòduls professionals per separat que conformen el grau superior d'Eficiència Energètica, en mòduls formatius que s'ofereixen en horari de tarda i de forma intensiva. També formació per el “certificat de professionalitat d’eficiència energètica en edificis”.

foto montiel