Els ordinadors portàtils del projecte eduCAT 1×1 tenen la mateixa consideració que els llibres de text. Per tant, han de ser tractats correctament i seguint les normes que estableix l’institut respecte al seu ús i manteniment.

 1. L’ordinador és una eina d’ús acadèmic i , per tant , no es pot fer servir per a cap altra finalitat personal o particular com ara descarregar o desar música, fotos, vídeos , xatejar…
 1. Cal conservar la caixa d’embalatge amb què us van lliurar l’ordinador amb totes les seves enganxines, manuals i documentació en general que conté. En cas d’avaria , cal lliurar l’equip al servei tècnic amb el seu embalatge original ja que conté informació rellevant.
 1. Es recomana comprar una funda de neoprè per protegir l’ordinador, un ratolí , i és obligatori la compra d’ un llapis de memòria USB ( 4 Gb mínim), i uns auriculars.
 1. Els alumnes han d’enganxar una etiqueta amb les seves dades (nom, cognoms i grup) en la part de darrere del portàtil sense tapar els forats de ventilació.
 1. Només es permet la instal·lació de nous programes i aplicacions quan ho autoritzi un professor/a de l’equip docent.
 1. Tindrà la consideració de falta greu la instal·lació de programes de descàrrega com ara emule, ares… La comissió de convivència sancionarà l’alumnat que instal·li aquest programari. Cal tenir en compte que es tracta d’una activitat il·legal que , a més , genera un perjudici directe a tot l’institut en reduir l’ample de banda.
 1. Cada alumne ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company, sempre que el professorat no digui el contrari.
 1. Quan es treballi a casa amb el portàtil es farà servir el corrent elèctric fins que es carregui la bateria. Un cop s’hagi carregat és millor treballar desconnectat del corrent. No s’ha de deixar el portàtil connectat hores al corrent.
 1. Quan el portin a l’institut al matí, la bateria ha d’anar carregada al 100%.
 1. A l’hora de l’esbarjo els alumnes no poden baixar el portàtil al pati. Cal guardar-lo a la guixeta.
 1. Els ordinadors s’han d’apagar al finalitzar una classe. S’eviten problemes de desconfiguracions per part dels companys.
 1. Quan el professorat explica la tapa de l’ordinador ha d’estar baixada.
 1.  NO es pot utilitzar l’ordinador si no hi ha el professor/a a l’aula.
 1. Els professors/es podran fer revisions periòdiques i sense avís dels ordinadors com a control dels continguts i activitats de l’alumne/a.
 1. Feu un us amable de l’ordinador: eviteu tocar la pantalla i vigileu que no hi hagi capobjecte sobre el teclat quan baixeu suaument la pantalla. Cada alumne és responsable del seu ordinador i vetllar per la seva protecció.
 1. Qualsevol incidència – avaria, desperfecte, pèrdua, etc.- en relació al portàtil ha de ser comunicada a l’institut i portar-lo a la botiga el més aviat possible.
 1. En cas de pèrdua o robatori , s’ha de denunciar el fet als mossos consignant el número de sèrie que ve al contracte.
 1. El vessament de qualsevol mena de líquid sobre el teclat, inutilitza l’ordinador completament i és probable que se n’hagi de comprar un de nou, ja que l’assegurança no contempla aquest mal us.
 1. Recomanem vivament tenir sempre una còpia de seguretat dels documents importants; per exemple, treballar amb els documents i guardar-los a la carpeta documents de dins de l’ordinador i fer-ne una còpia a la memòria USB.

Aquesta normativa serà revisada i actualitzada periòdicament segons les necessitats que es vagin observant.