L’Institut Quercus i Mitsubishi Electric estableixen les bases per col·laborar amb el CFGM d’instal·lacions frigorífiques

Aquesta setmana representants de vàries divisions de l’empresa Mitsubishi Electric, entre les que es troba la d’aire acondicionat, s’han reunit a l’Institut Quercus amb els docents del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització que s’imparteix actualment al centre de Sant Joan de Vilatorrada.

Durant aquesta trobada, ambdues parts han mostrat la seva predisposició per a trobar fórmules de cooperació, emplaçant-se a signar un conveni de col·laboració en els propers mesos per la cessió de material amb fins didàctics i la possibilitat de formació en les aules especialitzades de la central que té Mitsubishi a Sant Cugat, entre d’altres.

La trobada s’emmarca dintre del pla de renovació i millora del cicle formatiu en el què també s’està contactant amb el teixit industrial i associatiu sectorial del territori. En paraules del coordinador del cicle, Pere Bové “Volem donar una empenta a un cicle amb una demanda laboral creixent i en constant evolució tècnica per millorar els aspectes formatius i adequar-los a les necessitats del mercat laboral”.

El CFGM d’Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització compta actualment amb una vintena d’alumnes i és, juntament amb el CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica, part de l’oferta formativa d’estudis de formació professional que s’ofereix a l’Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, únic centre de tota la Catalunya Central on es poden cursar aquests cicles formatius.