X JORNADA DE PREVENCIÓ

El passat 28 d’abril el Cicle Formatiu de Prevenció de Riscos Professionals de l’Institut Quercus, juntament amb el Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages i Berguedà, va organitzar la X Jornada de Prevenció coincidint amb el dia Mundial de la Seguretat i Salut al treball. L’empresa LEVEL INSTRUKTA, especialista en treballs amb riscos especials, va realitzar una formació teòrico-practica de treballs verticals, mostrant equips i mitjans auxiliars a utilitzar, tant per instal·lacions fixes com temporals (EPI’s, línies de vida, dispositius d’ancoratge,...). Aquesta jornada va suposar una retrobada entre alumnat i professorat, empreses col·laboradores en la formació en centres de treball i també la visió actual d’aquests treballs per part d’instal·ladors del gremi. L’Institut Quercus deixarà d’impartir el Cicle Formatiu en Prevenció de Riscos Professionals de cara al curs 16-17 i agraeix totes les col·laboracions que gent del sector de la Seguretat i Salut ha vingut realitzant fins ara en les jornades anuals de prevenció. Però la feina formativa en ensenyaments professionals i de qualitat continua amb els cicles d’Eficiència Energètica (GS), Activitats Fisicoesportives (GS), Instal·lacions frigorífiques i de climatització (GM) i Serralleria i Construccions metàl·liques (PFI). La Jornada de Portes Obertes serà el proper 4 de maig a les 18:30h.

VISITA A L'EMPRESA KADIRA A SANT FRUITÓS DE BAGES

El passat 18 de març els alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals van visitar l’empresa KADIRA de Sant Fruitós de Bages, al Polígon Casanova.

Ens va atendre el seu Administrador, Sr. Joan Rodó i Rodà, que ens va explicar l’ergonomia del seure en el seu conjunt, des dels seus orígens fins a l’actualitat, passant pel disseny de màquines, eines i mitjans auxiliars a l’adaptació humana.

El Sr. Rodó ens va exposar que les cadires en l’actualitat han d’adaptar-se al màxim a l’estructura natural del cos humà: cadires en moviment i adaptades a les diferents mesures antropomètriques dels usuaris.

Durant la visita, l’alumnat va poder provar diferents tipologies de cadires i veure in situ que no a tothom li serveix la mateixa cadira.

VISITA A L’EMPRESA STAR FOC ANOIA D’IGUALADA

El passat 12 de febrer els alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals van visitar l’empresa STAR FOC ANOIA d’Igualada. Ens va atendre l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Manel Llucià, que ens va explicar la protecció passiva i activa per fer front a un incendi i l’ordre d’actuació: protecció estructural, detecció i alarma, mitjans d’extinció i Evacuació (senyalització). A l’empresa varem poder diferenciar els tipus de mitjans d’extinció, avantatges i inconvenients així com fer pràctiques en l’ús d’un extintor.

EL CFGS Prevenció riscos professionals visita: ALTHAIA St Joan de Déu i MÓN TERRA Seguretat i Prevenció

7 de maig de 2015

Els alumnes de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals de l’Institut QUERCUS han realitzat una visita, en matèria preventiva, a l’Hospital General de Manresa (ALTHAIA ).

L’empresa, a través dels seus tècnics de prevenció de riscos (Sra. Mireia Martín i Sr. Marc Lozano) i dels responsables de cada àrea, ens han mostrat les mesures preventives de: Radiologia (radiacions ionitzants), Aïllaments en Unitats d’Hospitalització (infecció per microorganismes), Laboratori (automatització pel tractament mostres, Cabines de Seguretat Biològica,...), Esterilització (autoclaus amb vapor o òxid d’etilè) i Farmàcia de preparació de citostàtics.

La dedicació i explicacions rebudes, el recorregut i la cooperació de totes les àrees, ens han permès visualitzar i comprendre la complexa tasca dels prevencionistes d’un Centre Sanitari de referència.

 

L’empresa MÓN TERRA Seguretat + Prevenció està especialitzada en la comercialització d’equips de protecció individual per tot tipus d’activitat: industrial, construcció, sanitat, hostaleria, serveis,...

 

El seu responsable, Sr. Lluís Vendrell, amb 32 anys d’experiència al sector, ens ha mostrat les últimes novetats i tendències, fent èmfasi que, malgrat la crisi econòmica, en els últims anys han millorat moltíssim les proteccions individuals i avui en dia es poden trobar solucions per cada situació: compatibilitat entre diferents equips, materials lleugers, bones resistències mecàniques, higièniques,..

 

 

IX JORNADA DE PREVENCIÓ

El proppassat 28 d’abril, coincidint amb el dia Mundial de la Seguretat i Salut Laboral, l’Institut Quercus ha organitzat la IX Jornada de Prevenció, jornada que ha comptat amb la presència de dos experts en el sector:

-        Sr. Carlos Suárez de l’empresa VERTEX Technics que ens ha exposat: Mesures higièniques requerides pel nou reglament RITE

-        Sr. Àngel Vilarasau gerent del Servei de Prevenció PRESABA, que ens ha exposat: L'anàlisi dels accidents, una eina útil per prevenir-los.

Han gaudit de la Jornada alumnes i ex alumnes, empreses de la comarca, representants de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, personal docent,... i la valoració general ha estat molt positiva. S’ha animat als futurs tècnics de prevenció a posar-hi el seu granet de sorra i millorar la cultura preventiva de la nostra societat per reduir així, la sinistralitat laboral.

 

VISITA A L'EMPRESA OLIVA TORRAS DE MANRESA

El proppassat 14 d'abril vam anar amb els alumnes del cicle formatiu de grau superior en Prevenció de Riscos Professionals a visitar l'empresa Oliva Torras de Manresa.

El Grup Oliva Torras està format per diverses empreses i divisions industrials que, a través dels seus productes i serveis, estan presents a tota Europa i Amèrica. Compten amb unes instal·lacions de més de 21.000 m2 entre Espanya i Mèxic, gran part de les quals es troben a Manresa. Dissenyen i fabriquen infinitat de productes i components de base metàl.lica aportant un alt component tecnològic i innovador.

La tècnica en prevenció de riscos laborals d'Oliva Torras, Judit Bosch, ens va atendre durant tota la visita i ens va explicar tot el procés productiu i els riscos específics de cada lloc de treball. Vam fer incís en les proteccions col·lectives de cada màquina i en les proteccions individuals que havien de portar els treballadors a cada lloc de treball.

Vam poder veure maquinària com punxonadores, plegadores, de tall làser, cabines de pintura, diferents tipus de soldadura, robots plegadors i soldadors, pont grua, carretons elevadors...entre d'altres.

Valorem la visita molt positivament atès que ens permet veure en un entorn real els conceptes teòrics estudiats a classe.

Jornada de prevenció de riscos professionals

Per novena vegada, l'Institut Quercus organitza una jornada de prevenció de riscos professionals el 28 d'abril, aquest any coincidint amb el dia mundial de la seguretat i salut. Com en les altres jornades, això suposa una retrobada entre alumnat i professorat actual i antic així com una retrobada amb les empreses col·laboradores en la FCT (formació en centres de treball). La jornada és oberta, també, a tothom que hi estigui interessat. Les instervencións seran:

- 16:00 a 17:30h "Mesures higièniques requerides pel nou reglament RITE". Ponent: Carlos Suárez, llicenciat en bioquímica i màster en Prevenció de Riscos, cap del departament d'Higiene Industrial de l'empresa VERTEX Technics, S.L.

- 17:30 a 18:15h Pausa -Berenar

- 18:15 a 19:45h "L'anàlisi dels accidents, una eina útil per preveir-los". Ponent: Àngel Vilarasau, enginyer tècnic industrial i tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals, prevencionista i gerent de Presaba, servei de Prevenció.

Inscripcions gratuïtes fins el 22 d'abril al T.93 876 45 56 (Maria o Ricard)

VISITA AL SERVEI DE PREVENCIÓ PREVINT MANRESA I LABORATORI QUÍMIC EPSEM UPC MANRESA

El passat 5 i 12 de febrer els alumnes de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals van visitar el Servei de Prevenció PREVINT Manresa i el Laboratori Químic de EPSEM UPC Manresa, respectivament.

La Sra. Ramona Xarpell, Responsable de Qualitat, Formació i Prevenció interna de PREVINT ens va exposar l’experiència de la seva organització davant activitats d’empreses de la comarca amb presència de contaminants químics; tipus activitat, agent químic perillós, com es quantifiquen, equips de mesura, enviament la laboratori i elaboració de l’informe corresponent. Aquesta exposició va permetre a l’alumnat veure casos reals d’empreses amb risc higiènic i com es gestiona i procedeix des del servei de prevenció aliè.

 

Posteriorment i per completar el tema, s’ha visitat el laboratori químic de EPSEM UPC Manresa. Aquí ens van atendre la Sra. Francesca Sala, tècnica especialista de laboratori i el Dr. F. Xavier de la Heras, catedràtic d’Enginyeria Química UPC. Ens van mostrar les tècniques analítiques clàssiques (volumetria, gravimetria i potenciometria) així com les tècniques analítiques instrumentals (microscopia, espectrometria i cromatografia) usades per determinar contaminants químics: qualitativament i quantitativament.

 

 

ESCORXADOR FRIGORÍFIC AVINYÓ

El passat 12 i 13 de novembre els alumnes de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals van visitar l’escorxador frigorífic Avinyó, situat a la comarca del Bages.

L’empresa a través del seu personal tècnic de qualitat (Sr. Xavier Carrascosa) i de prevenció de riscos laborals (Sr. Josep Ramon Calafell) ens va explicar els riscos específics de la seva activitat: higiènics, ergonòmics i de seguretat.

Es va visitar el laboratori on es realitzen les analítiques microbiològiques de les mostres, preses prèviament. I ens van exposar els equips de treball que utilitzaven i les mesures preventives que calia tenir en compte.

També ens van permetre l’accés a la zona de visceració on varem poder visualitzar els importants canvis que han anat introduint a l’empresa (robòtica, organitzatius, ergonòmics,...) per tal d’eliminar o si més no minimitzar els riscos de treball associats a aquest sector.

 

Vacances

Queden 2 dies