ESCORXADOR FRIGORÍFIC AVINYÓ

El passat 12 i 13 de novembre els alumnes de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals van visitar l’escorxador frigorífic Avinyó, situat a la comarca del Bages.

L’empresa a través del seu personal tècnic de qualitat (Sr. Xavier Carrascosa) i de prevenció de riscos laborals (Sr. Josep Ramon Calafell) ens va explicar els riscos específics de la seva activitat: higiènics, ergonòmics i de seguretat.

Es va visitar el laboratori on es realitzen les analítiques microbiològiques de les mostres, preses prèviament. I ens van exposar els equips de treball que utilitzaven i les mesures preventives que calia tenir en compte.

També ens van permetre l’accés a la zona de visceració on varem poder visualitzar els importants canvis que han anat introduint a l’empresa (robòtica, organitzatius, ergonòmics,...) per tal d’eliminar o si més no minimitzar els riscos de treball associats a aquest sector.