EL CFGS Prevenció riscos professionals visita: ALTHAIA St Joan de Déu i MÓN TERRA Seguretat i Prevenció

7 de maig de 2015

Els alumnes de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals de l’Institut QUERCUS han realitzat una visita, en matèria preventiva, a l’Hospital General de Manresa (ALTHAIA ).

L’empresa, a través dels seus tècnics de prevenció de riscos (Sra. Mireia Martín i Sr. Marc Lozano) i dels responsables de cada àrea, ens han mostrat les mesures preventives de: Radiologia (radiacions ionitzants), Aïllaments en Unitats d’Hospitalització (infecció per microorganismes), Laboratori (automatització pel tractament mostres, Cabines de Seguretat Biològica,...), Esterilització (autoclaus amb vapor o òxid d’etilè) i Farmàcia de preparació de citostàtics.

La dedicació i explicacions rebudes, el recorregut i la cooperació de totes les àrees, ens han permès visualitzar i comprendre la complexa tasca dels prevencionistes d’un Centre Sanitari de referència.

 

L’empresa MÓN TERRA Seguretat + Prevenció està especialitzada en la comercialització d’equips de protecció individual per tot tipus d’activitat: industrial, construcció, sanitat, hostaleria, serveis,...

 

El seu responsable, Sr. Lluís Vendrell, amb 32 anys d’experiència al sector, ens ha mostrat les últimes novetats i tendències, fent èmfasi que, malgrat la crisi econòmica, en els últims anys han millorat moltíssim les proteccions individuals i avui en dia es poden trobar solucions per cada situació: compatibilitat entre diferents equips, materials lleugers, bones resistències mecàniques, higièniques,..