VISITA A L’EMPRESA STAR FOC ANOIA D’IGUALADA

El passat 12 de febrer els alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals van visitar l’empresa STAR FOC ANOIA d’Igualada. Ens va atendre l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Manel Llucià, que ens va explicar la protecció passiva i activa per fer front a un incendi i l’ordre d’actuació: protecció estructural, detecció i alarma, mitjans d’extinció i Evacuació (senyalització). A l’empresa varem poder diferenciar els tipus de mitjans d’extinció, avantatges i inconvenients així com fer pràctiques en l’ús d’un extintor.