VISITA A L'EMPRESA KADIRA A SANT FRUITÓS DE BAGES

El passat 18 de març els alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals van visitar l’empresa KADIRA de Sant Fruitós de Bages, al Polígon Casanova.

Ens va atendre el seu Administrador, Sr. Joan Rodó i Rodà, que ens va explicar l’ergonomia del seure en el seu conjunt, des dels seus orígens fins a l’actualitat, passant pel disseny de màquines, eines i mitjans auxiliars a l’adaptació humana.

El Sr. Rodó ens va exposar que les cadires en l’actualitat han d’adaptar-se al màxim a l’estructura natural del cos humà: cadires en moviment i adaptades a les diferents mesures antropomètriques dels usuaris.

Durant la visita, l’alumnat va poder provar diferents tipologies de cadires i veure in situ que no a tothom li serveix la mateixa cadira.